Hakadal IL's Klubbhus

Idrettslagets storstue ligger på Elvetangen, i tilknytning til fotballanlegget. Klubbhuset ble oppført i 1982-83 av driftige ildsjeler i bygda, og tatt i full bruk sommeren 1983. Det gjennomgikk en større oppussing i 2006.

Klubbhuset benyttes til mange formål; møtelokale, garderober, kontor, kiosk osv.

Lokalene leies også ut i ulike anledninger.

Klubbhusansvarlig

Ansvarlig for booking, drift og vedlikehold av HILs klubbhus er Lasse Erik Zimmermann som kan nås via epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. evt. telefon 900 86 591.

Alternativ kontakt er Per Ole Thorsen tlf. 952 98 515 epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Utlån

Idrettslagets grupper disponerer klubbhuset etter behov og tilgjengelighet. Booking gjøres via epost til klubbhusansvarlig, etter prinsippet "førstemann til mølla".

Utleie

Bookingkalender (oversikt opptatt/ledig)

Søknadsskjema for utleie

> pdfUtleieavtale (oppdatert feb'16)

> pdfPrisliste (oppdatert feb'16)


Reglement for utleie

 1. Leietakere skal parkere slik at det ikke hindrer annen ferdsel, eller på anviste parkeringsplasser.

 2. Leietaker er ansvarlig for ro og orden ute og inne og at de ikke er til sjenanse for naboer.

 3. Leietaker er også ansvarlig for å bortvise personer som forstyrrer ro og orden i og utenfor lokalene.

 4. Skader på bygninger, inventar og annet utstyr erstattes fullt ut av leietaker.

 5. Det er den person, forening, lag eller lignende leieforholdet er inngått med, som er erstatningspliktig.

 6. Hakadal Idrettslag tar ikke ansvar for varer og utstyr som leietaker har med.

 7. Alt utstyr skal fjernes før lokalene forlates.   Leietaker disponerer kun de lokaler leieavtalen omfatter.

 8. Det er ikke tillatt å røyke innendørs i klubbhuset - utendørs kun på anviste plasser.

 9. Alt vaskes opp og ryddes på plass etter at arrangementet er ferdig.

 10. Møbler settes tilbake på plass slik de sto ved utleiens begynnelse.

 11. Søppel legges i sekker og kastes i beholder for restavfall – rent papir og papp kastes i beholder for papir (utvendig). 

 12. Leietaker er ansvarlig for at dører og vinduer er forsvarlig lukket og låst samt at lyset er slukket når lokalene forlates.

 13. Alle eksterne arrangementer avsluttes innen kl. 23:00 alle ukedager (mao. også arrangementer i helger).

 14. Med eksternt arrangement menes i denne sammenheng arrangement i regi av personer som ikke har noen formell tilknytning til Hakadal IL. 

 15. Leietaker leverer nøklene til klubbhusansvarlig senest kl. 13:00 påfølgende dag (på søndager etter nærmere avtale).

 16. Depositum vil bli oppgjort etter inspeksjon av lokalene.

 17. Utleier forbeholder seg retten til å inspisere bruken av lokalene til enhver tid.

 18. Leietaker må være over 23 år.

 19. Lokalene kan kun leies ut til lukkede selskap med mindre annet blir avtalt spesielt og det blir laget egen skriftlig avtale.

 20. Salg av alkoholholdige drikker er ikke tillatt.

 21. Overtredelse av reglene vil medføre bortvisning og inndragning av depositum.

 22. Dersom lokalene ikke er tilfredsstillende ryddet, vil leietaker bli belastet ekstra etter de til enhver gjeldende satser HIL har for dette.

 23. Leietaker er ansvarlig for å følge branninstruks som henger oppslått på kjøkkenet.

 .

Utskrift E-post

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot