Høsten er igang !

Referat fra høstens første veterankvelder er lagt ut på kafé-siden. Referat fra styremøte 7.9 og 15.11 finnes på arkiv-siden.

Utskrift