Vårsemesteret 2013 igang

Referat fra vintersesongens første veterankveld / årsmøte 28.1 er lagt ut på kafé-siden.

Utskrift