Ny styresammensetning 2013

Nytt styre i Veterangruppa ble valgt på årsmøte 28.1 - se styre-siden.

Utskrift