Årsmøte 30.1.12

Referat fra Veterangruppas Årsmøte er å finne på kafé-siden :-) Årsberetningen for 2011 ligger på arkiv-siden.

Utskrift