Veterankvelder høsten 2011

Referat fra høstens samlinger er å finne på kafé-siden :-)

Utskrift