Veterankvelder våren 2011

Referater er å finne på kafé-siden. 

Vel møtt til sesongens siste veterankveld (spekemat-aften) mandag 6. juni 2011 !

Utskrift