Vinter-nytt 2011

Per februar 2011 teller Veterangruppa 39 medlemmer og er i prinsippet åpen for alle, men består naturlig nok for det meste av medlemmer som tidligere på en eller annen måte har vært aktive i laget. Vi er ei selvstendig gruppe med eget styre og økonomi. Møtereferater og regnskap sendes hovedstyret. Tradisjonelt er vi ei støttegruppe for hovedlaget og bistår hvert år ved noen tiltak som kan gi inntekter eller er av ren sosial karakter - ofte begge deler. Gruppa legger vekt på hyggelig sosialt samvær og skaffer tilskudd til utflukter m.m. gjennom utlodninger på møtene. Møtene holdes stort sett hver annen mandag i tida september-juni og varer normalt fra kl. 1900 - ca. 2100. Se vår kafé-side for datoer. Styresammensetningen er å finne på vår styreside.

Utskrift