Stor oppslutning om høstturen 2010

Det er gledelig stor påmelding til vår faste høsttur, som denne gangen går til Hardanger i perioden 31. august - 2. september. Hele 35 personer er påmeldt per første juli !

Utskrift