Politiattester i Hakadal IL

I Hakadal IL skal det oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som et viktig ledd av dette arbeidet skal alle med et verv i idrettslaget som innebærer nærkontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming fremvise en barneomsorgsattest etter lovhjemmel i Politiregisterforskriften §34-1, jf. Politiregisterloven §39 første ledd.

På NIFs nettsider finnes all relevant informasjon, bakgrunn, søknadsskjema mm. vedrørende "Innhenting og håndtering av politiattester for idrettslag".

Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe en politiattest uten anmerkninger. For de mellom 15 og 18 år, må det i tillegg legges ved en fullmakt av en forelder ved innsendelse av søknad.

Attesten vil kun vise lovbrudd som siktelse, vedtak av forelegg eller dom for overtredelse av alvorlige lovbrudd om seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.

Ingen andre lovbrudd enn disse vil fremkomme på attesten. For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se Politiregisterloven §39.

Idrettslaget har ikke anledning til å be om politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

I Hakadal IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Aktuelle personer vil bli kontaktet med beskjed om å innhente politiattest og fremlegge denne for den ansvarlige i de enkelte gruppene.

En politiattest er kun gyldig for det vervet man innehar når det søkes om attest og varer så lenge man er i det vervet. En attest gjelder ikke på kryss av de forskjellige lagene. Da kan klubben be om å få innhentet ny attest.

De ansvarlige for politiattester i de enkelte gruppene i Hakadal IL er: (Heretter kalt «Gruppeledere».)

  • Hovedstyret og Fotball: Hanne Aaslie - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - 906 40 248
  • Alpin: Truls Klokkerud - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - 992 51 975
  • Langrenn: Anita Jensen - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - 928 89 377
  • Innebandy: Gro Reinertsen - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - 
  • Barneidretten: Guro Moss Gisleberg - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - 926 84 818

Samtlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Ingen attester eller bekreftelser vil bli lagret på noen måte i Hakadal IL. Hver innehaver av en attest er selv pliktig til å ha den lagret.

Rutiner

  1. Gruppeleder tar kontakt med de aktuelle som skal ha verv i de forskjellige gruppene og sender en signert "Bekreftelse på formål" som må legges ved når det søkes om attest.
  2. Søknad er gratis og gjøres elektronisk via politiets nettside (Innlogging skjer via. BankId, Min Id, BuyPass eller Commfides.)
  3. Gruppeleder har ansvar for å inneha en, til en hver tid, oppdatert oversikt med opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Denne oversikten deles med HILs hovedansvarlig for politiattester.
  4. Når søker mottar attest, skal denne fremvises til gruppeleder så snart som mulig, og senest 3 mnd etter utstedt dato. Søker vil få attesten tilsendt til digital postkasse, hvis en har det. Digital postkasse (DigiPost eller e-Boks) kan man opprette her. Evt. blir attesten sendt pr. post.

Det er Politiet som utsteder attest og oversender denne til vedkommende søknaden gjelder for. Den sendes altså ikke til idrettslaget.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. 

Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.

Utskrift E-post

NOAH
Sparebank1
Sparebank1
Nokab

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot