Politiattester i Hakadal IL

Her finnes informasjon om bakgrunn, praksis og rutiner ifm. obligatorisk bruk av politiattester i Hakadal Idrettslag, en ordning som har vært pålagt alle idrettslag og -foreninger av Norges Idrettsforbund siden 2008.

På NIFs nettsider finnes all relevant informasjon, bakgrunn, søknadsskjema mm. vedrørende "Innhenting og håndtering av politiattester for idrettslag".

I Hakadal IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Aktuelle personer vil bli kontaktet med beskjed om å innhente slik attest og fremlegge denne for idrettslaget.

Ansvarlige for gjennomføringen av dette i Hakadal IL er:

  • Sekretær hovedstyret: Kathrine Harstad- epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - tlf. 930 38700

Denne har taushetsplikt ovenfor uvedkommende i forhold til de opplysninger den får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Rutiner

Fra 2014 kan politiattester søkes elektronisk for alle over 18 år.

  1. Gruppelederne sender "Bekreftelse på formål" til de aktuelle ledere/trenere i gruppene som bør forevise attest, og ber dem legge ved bekreftelsen når de søker elektronisk, på https://attest.politi.no/ (innlogging vha. BankId, Min Id evt. BuyPass)
   For personer under 18 år søkes det ved bruk av eget skjema som lastes ned fra denne linken.
  2. Gruppeledere sender en oversikt over alle som har fått bekreftelse til HILs hovedansvarlig for politiattester (sekretær i hovedlaget), med informasjon om navn, telefon og epostadresse.
  3. Når søkerne mottar godkjenning i posten, skal denne forevises så snart som mulig:
   • Vise den personlig til sekretær
   • Skanne den og sende via epost til sekretær Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. som deretter sletter den.
   • Levere til gtuppeleder, som tar med og fremviser til sekretær på hovedstyremøte.

Politiet utsteder attest og oversender denne til vedkommende søknaden gjelder for. Den sendes altså ikke til idrettslaget.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. 

Idrettens organisasjonsledd skal hente inn ny politiattest når den gjeldende er tre år gammel.

Bakgrunn

Sept. 2008: Krav om politiattester i norsk idrett

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Hvem omfattes av ordningen? Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Det er ikke nødvendig at personen er ansatt eller skal ansettes i idrettslaget. Det avgjørende er om vedkommende skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er ikke et krav at personen mottar lønn for oppdraget. Ulønnet frivillig aktivitet omfattes av ordningen.

Også personer under 18 år skal avkreves politiattest - nedre aldersgrense er 15 år.

Ordningen trer i kraft 01.01 2009

Utskrift E-post

Sparebank1
Nokab
Sparebank1
NOKAB 188x81
NOAH

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot