Medlemskap i Hakadal Idrettslag

Som registrert, betalende medlem i Hakadal Idrettslag får man tilgang på både organiserte og uorganiserte idrettsrelaterte aktiviteter for aldersgruppene fra 4-5 til 75+ år. Hakadal IL er et allidrettslag som tilbyr aktiviteter innen barneidrett, fotball, alpint, freeski, langrenn, innebandy og diskgolf. I tillegg har vi trimgruppe for voksne i HIL Runners.

Idrettslaget hadde per 31.12.2019 rundt 1000 registrerte medlemmer, fordelt på våre ulike undergrupper samt et stadig økende antall støttemedlemmer.

Etter noen år med nedadgående trend i medlemsmassen, har vi de siste par årene opplevd en jevn tilvekst av nye medlemmer og stabilisert oss på rundt 1000 aktive medlemmer.

Det er viktig å understreke at alle som deltar i organisert trening eller uorganiserte aktiviteter i en eller flere av HILs grupper MÅ være medlemmer i hovedlaget og betale medlemskontingent til dette, i tillegg til trenings- eventuelt kursavgift for de ulike aktivitetene man deltar i.

Også styremedlemmer og andre ledere samt trenere, lagledere etc. skal naturlig nok være medlemmer av Hakadal IL.

Merk at

En stor medlemsmasse innebærer altså større tilskudd, som i sin tur bidrar til å gjøre det billigere for den enkelte å benytte seg av idrettslagets ulike tilbud og fasiliteter.

Også de som ikke selv deltar aktivt i Hakadal ILs mange aktiviteter kan enkelt bidra til idrettslagets virksomhet og tilbud til barn og unge i lokalområdet gjennom å tegne medlemsskap. Husk, du støtter oss i arbeidet med å lage gode idrettsaktiviteter for "barn i alle aldre".

 

BLI MEDLEM 

For å melde deg inn i Hakadal Idrettslag - gå inn på Min Idrett eller via knappen "Bli medlem" på våre hjemmesider.

ENDRINGER OG OPPSIGELSE I MEDLEMSSKAP

Skal du gjøre endringer i medlemsskap gjennom å knytte deg opp til flere av våre aktive undergrupper (fotball, innebandy, alpint, freeski, langrenn, diskgolf eller runners) så gjør du dette enkelt selv ved å gå inn på www.minidrett.no eller viawww.hakadal-il.no.  

Oppsigelse av medlemskap - Skal du melde deg av noen av våre aktive undergrupper eller si opp ditt medlemsskap hos oss - dette gjøres også via www.minidrett.no

 Vi behandler alle henvendelser om medlemskap innen 24 timer.

Utskrift