Medlemskap i Hakadal Idrettslag

Som registrert, betalende medlem i Hakadal Idrettslag får man tilgang på både organiserte og uorganiserte idrettsrelaterte aktiviteter for aldersgruppene fra 4-5 til 75+ år.

Idrettslaget hadde per 31.12.2018 rundt 900 registrerte medlemmer, fordelt på våre ulike undergrupper samt et stadig økende antall støttemedlemmer.

Etter noen år med nedadgående trend i medlemsmassen, har vi de siste par årene opplevd en jevn tilvekst av nye medlemmer og stabilisert oss på rundt 1000 aktive medlemmer.

Det er viktig å understreke at alle som deltar i organisert trening eller uorganiserte aktiviteter i en eller flere av HILs grupper MÅ være medlemmer i hovedlaget og betale medlemskontingent til dette, i tillegg til trenings- eventuelt kursavgift for de ulike aktivitetene man deltar i.

Også styremedlemmer og andre ledere samt trenere, lagledere etc. skal naturlig nok være medlemmer av Hakadal IL.

Merk at

En stor medlemsmasse innebærer altså større tilskudd, som i sin tur bidrar til å gjøre det billigere for den enkelte å benytte seg av idrettslagets ulike tilbud og fasiliteter.

Også de som ikke selv deltar aktivt i Hakadal ILs mange aktiviteter kan enkelt bidra til idrettslagets virksomhet og tilbud til barn og unge i lokalområdet ved å registrere seg som støttemedlemmer !

For å melde deg inn i Hakadal Idrettslag - gå inn på Min Idrett.

Utskrift