Ivrige HIL-gutter på kretsens fotballskole

Fotballskole G09 kretsen lite

Det ble en aktiv start på høstferien for 13 gutter på 2009-laget som deltok på fotballskole hos NFF Akershus.

Fotballskolen ble arrangert på Skjetten de tre første dagene av høstferien og var for gutter født i 2009. Mange klubber på Romerike var representert, men Hakadal Fotball hadde flest deltagere – hele 11 utespillere og 2 keepere.

Ifølge kretsen så var det ivrighet, treningsoppmøte, holdninger og tilstedeværelse på klubbtreninger som skulle vektlegges når deltagerne ble plukket ut.

Det var lagt opp til to økter per dag - både øvelser og spill 7 mot 7 og 8 mot 8. Sonetrenerne i kretsen sørget for gjennomføringen.

Utskrift