Korona: viktig info til alle i fotballgruppa

Oppdatert info per. 14.08.20: Det er viktig at smittevernreglene følges både på trening og kamp. Klubbene har ansvar for at fotballaktivitet som skjer i klubbregi foregår innenfor gjeldende vedtak og regler.

NFF har utarbeidet en veiledning, «Koronahåndboka», som skal sørge for at klubbene driver aktivitet på en forsvarlig måte som ivaretar smittevernet, forebygger spredning og beskytter både spillere, trenere, lagledere, frivillige og foresatte.

- Vi ber om at spillere, trenere, lagledere, foresatte og støtteapparat setter seg inn i koronavettreglene og den informasjonen som fortløpende kommer fra klubben. NFF sørger for daglig oppdatering til klubbene, sier Andreas Juell, leder i fotballgruppa.

Fotballens koronavettregler:

1. Føler du deg syk, bli hjemme.
2. Maks 20 spillere per gruppe.
3. Det bør være en leder til stede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til fotballens koronavettregler.
4. Ballen, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig.
5. Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater.
6. Husk gode rutiner for håndhygiene.
7. Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen, så lenge det er innad i faste grupper.
8. Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball.
9. Unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge osv.
10. Endring av faste grupper kan gjennomføres uten opphold i aktivitet, men begrenses.

Presisering av punkt 10: 

Praktisk info på hjemmekamper:

• På grunn av smittesporing så må alle personer som er tilstede registreres med navn og telefonnummer av en kampvert. Disse opplysningene oppbevares av klubben i 10 dager, og blir så makulert.
• Garderobene på Slettemoen skal i utgangspunktet ikke brukes. Toaletter og mulighet for håndvask er selvsagt tilgjengelig.
• Husk at 1-metersregelen gjelder både publikum og innbytterbenk/støtteapparat. Kampverter vil være strenge på at dette overholdes.
• Varpe stiller med åpen kiosk på hver hjemmekamp.

Mer informasjon:

NFF har samlet masse nyttig informasjon – oppdateres fortløpende: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Utskrift