Fotballgruppa

Fotballgruppa

Årlig møte i Hakadal Fotball - nytt klokkeslett

Alle medlemmer ønskes velkommen til årlig møte i fotballgruppa tirsdag 16. februar kl. 18.00.

Møtet arrangeres digitalt på Teams. Send påmelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for å få tilsendt lenke til møtet.

Se innkalling foreløpig saksliste og frist for å sende inn saker

thumb fotballer

Årsmøte i Hakadal Fotball

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i HIL Fotball torsdag 7. mars kl. 19.00 i klubbhuset.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 21. februar. Sakene sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fullstendig saksliste blir lagt ut på nettsiden til Hakadal IL senest 28. februar.

Velkommen!

 

 

Hakadal Fotball har blitt Kvalitetsklubb!

Som klubb nummer 15 i Akershus er vi nå sertifisert som kvalitetsklubb nivå 1. Det siste året har vi jobbet med å få på plass nødvendige rutiner, rollebeskrivelser, sportsplan og klubbhåndbok og alt det andre som kreves for å oppfylle de mange kriteriene som NFF har satt.

Hovedstyret i HIL har stått fullt og helt bak fotballgruppas beslutning om å bli kvalitetsklubb.

Tett samarbeid med kretsen
Styret i fotballgruppa har vært ansvarlige for prosessen, men også andre personer i fotballgruppa har bidratt. Underveis i prosessen har vi fått god hjelp og støtte fra veilederen vår i NFF Akershus, Camilla Stensaas.

Langsiktig klubbdrift
I kvalitetsklubber er det enklere for nye frivillige å ta på seg verv ettersom det lages rollebeskrivelser og rutiner for hvert enkelt verv. Det blir dermed mindre personavhengig hvordan ting blir gjort. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige, og gir god grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

- Vi ønsker å sikre langsiktig klubbdrift og klubbutvikling – og da er gode rutiner og struktur viktig å ha på plass, sier Andreas Juell, leder for fotballgruppa.

Klubben som sjef
Et av områdene som har vært utfordrende å få på plass har vært å få trenerne gjennom nødvendige kurs. Som kvalitetsklubb må vi følge føringene til NFF om hvilken kompetanse trenerne for de ulike aldersgruppene må ha.

- Trenere som ikke tar nødvendige kurs kan heretter ikke fortsette som trenere i klubben. I kvalitetsklubber er det klubben som er sjef, poengterer Andreas.

Veien videre
- Sertifiseringen betyr ikke at vi nå kan lene oss tilbake og tenke at jobben gjort. Det er nå den største jobben starter. Nå skal rutinene implementeres i alle ledd og utføres i praksis, sier han.

I forkant av 2019-sesongen vil styret sørge for at rutiner og føringer blir gjort kjent og implementert gjennom ulike fora, som for eksempel trenerforum, laglederforum og foreldremøter. Følg med på fotballens nettside og Facebookgruppe for informasjon.

Til våren planlegges det et arrangement for alle medlemmer i fotballgruppa – der vil kvalitetsklubb og hva det innebærer stå på programmet.

Noen av punktene som må på plass for å bli kvalitetsklubb:

  • En plan som beskriver hvordan nye kull med spillere skal rekrutteres og hvordan spillere blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud.
  • En person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne.
  • En person som er ansvarlig for oppfølging av dommerne.
  • En person som er ansvarlig for å ivareta jentenes tilbud i klubben.
  • En plan for økonomistyring, en klubbhåndbok og en sportsplan.
  • Et organisasjonskart med rollebeskrivelser for alle roller og verv.
  • Klubben må arrangere årlige møter for spillere, trenere, ledere og foreldre om blant annet verdier, retningslinjer, Fair Play og holdningsskapende arbeid.

Les mer om NFF kvalitetsklubb og hva det innebærer

 


Nå kan flagget heises. Fra venstre Eva Karlsen (klubbutvikler i NFF Akershus), Camilla Stensaas (veileder kvalitetsklubb i NFF Akershus), Marianne Stengle-Håkonsen, Andreas Juell, Hanne Hanken og Gro Langdalen (styreleder i kretsstyret).


Overrekker flagg og diplom. Andreas Juell, leder for Hakadal Fotball mottar bevis på at vi har oppfylt kriteriene til å bli Kvalitetsklubb nivå 1 av Gro Langdalen, styreleder i kretsstyret.

 

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot