Åpent styre- /strategimøte for BIG

Husk møte i kveld kl 19 på Klubbhuset.

Fotballen har møte samtidig, så BIG bruker kontoret som møtested (rommet ligger i enden av gangen der garderobene er)

Jeg håper mange har mulighet til å delta, det står om BIGs fremtid! Vi trenger sårt en ny "informasjonssjef", som tar seg av informasjonsflyten mellom hovedstyret - trenerne - utøverne. Uten denne posisjonen på plass vil det være ingen som vet hva som skjer og hvor, og da blir det vanskelig å lage noe opplegg!!

VEL MØTT

Skrevet .

Utskrift