Nyheter Alpingruppa

Utviklingstrapp - alpint

Maria Varingskollen2015

-se Olympiatoppens utviklingstrapp med fagstoff og video-klipp

ALPIN utviklingstrapp

For å gi foreldre, utøvere og andre interessenter i HIL Alpin en informasjon om, og en inngang til hvilket tankegods/ filosofi som ligger til grunn for hvordan vi og andre klubber trener på barmark og ski har vi utviklet «sakset sammen litt stoff». Olympiatoppen har utviklet noe de kaller utviklingstrappen.

Utviklingstrappen er utviklet i samarbeid mellom Norges Skiforbund og Olympiatoppen, og er ment som et hjelpemiddel til å få frem gode alpinister i Norge.

Klikk her for å lese mer om hvordan utviklingstrappen er bygget opp


Utviklingstrappen er ment som et hjelpemiddel til å få frem gode, norske alpinister.

Målgruppen er utøvere i klubber og på skigymnas, samt andre interesserte i norsk alpinsport.

Inndeling
Utviklingstrappen er delt inn i trinn, der hvert trinn beskriver hvem trinnet gjelder for.

Trinn 1: Tilvenning til ski
Trinn 2: Grunnleggende skiteknikk
Trinn 3: Tilnærming til spesifikk skiteknikk
Trinn 4: Spesifikk skiteknikk - slalåm, storslalom, fart (super-g/utfor)
Trinn 5: Individuelle behov og tilpasninger.

Til enhver tid tilfredsstille kravene som er i alpint internasjonalt.

Hvert trinn er videre delt inn i ulike kategorier:

  • Ferdigheter

  • Rammebetingelser

  • Periodeplan

  • Veiledningsstrategier

  • Kildehenvisninger

Under disse kategoriene finner du tips til hva du bør trene, til hvilken tid på året det er lurt å trene ulike kvaliteter, hvor mye man skal trene, hvilke ytre faktorer som må ligge til grunn og hvem som har ansvaret.

Øvelsesbank med video
I utviklingstrappa finner du også en øvelsesbank på video for ski og barmark, samt henvisninger til andre relevante linker.

Hovedhensikten med øvelsesbanken er at brukeren skal få ideer til hva en kan trene. Et viktig poeng er at øvelsene kan varieres med tanke på terreng, flatt og bratt, hardt og bløtt, porter, frikjøring og modeller, korte og lange staur, jevnt underlag og groper. Fantasi og kreativitet er gode egenskaper for trenere og utøvere.

NSF ønsker at utviklingstrappa skal være et hjelpemiddel i forhold til trening og organisering av trening for utøvere, trenere og støtteapparat i Norge. Målet for utøveren er å opparbeide skiferdigheter og skibehendighet som gjør det mulig å tilfredsstille de til enhver tid gjeldende internasjonale krav i alpint.

Er du nysgjerrig og ønsker å vite mer, se langsiktig utviklingsplan på www.skiforbundet.no under alpint og menypunktet aktive utøvere.

Utskrift E-post

FIS Alpine

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot