Nyheter Alpingruppa

Ny sportsplan for HIL Alpin

Styret har sammen med trenerressurser i Hakadal IL Alpin jobbet med å oppdatere en mer helhetlig Sportsplan for klubben. Arbeidet har foreløpt over 6 uker og ble endelig vedtatt på styremøte sist tirsdag. Arbeidet er inspirert av Sportsplaner i andre ledende alpinmiljøer i Norge. Vi kan nevne Oppdal, Kongsberg, Lillehammer, Bærum og Heming. Sportsplanen gjelder for perioden 2014-2017.

Planen innholder visjon og målsettinger for klubben. Videre er dette operasjonalisert og konkretisert ned i treningsdager, samlingsdager og treningsfordeling for ulike alderstrinn. Planen er ment å være en grunnmur for treningsplaner for de enkelte gruppene i HIL Alpin. Planen er videre ment å være informasjon til foreldre og utøvere i klubben.  

Sportslig leder vil på vegne av styret jobbe for å sikre at klubben tilbyr et sportslig tilbud ihht. Sportsplan 2014-2017. 

Sportsplanen i sin helhet er å finne på denne linken.

God lesing !

HIL Sportsplan

 

Utskrift E-post

FIS Alpine

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot