Nyheter for de ulike tren.gruppene

Hver av HIL ALpins treningsgrupper har nå fått egne undersider (se menyblokka "HIL Alpin" ute til høyre), hvor nyhets"feeden" kun vil vise artikler som er gitt kategori som feks. "Alpin--Gruppe1--Nyheter".

Utskrift