Årsmøte torsdag 24 mars kl 1900

Det innkalles og inviteres til ordinært årsmøte i Hakadal IL torsdag 24. mars kl 1900 på Elvetangen Skole

Evt saker til årsmøte må være styret i hende senest 10. mars.

Saksliste og sakspapirer vil bli lagt ut på våre årsmøtesider

https://www.hakadal-il.no/hovedlag-hil/aarsmoter-hil

 

Mvh Styret

Utskrift