Veteran

Etter Årsmøte 21. januar 2018 består Veterangruppens styre av:

Navn Funksjon Telefon Mobil
( ikke besatt ) Leder
Svein R. Kristoffersen Nestleder 6707 5189 478 07 725
Halvor S. Gundersen Sekretær 6707 4075 908 38 133
Randi Antonsen Kasserer
Berit Jappeé Styremedlem 962 33 089
Reidun Jensen Styremedlem 6707 6606
Anna Helene Tørdal Styremedlem
Liv Fredriksen Valgkomité 6707 5762 928 88 375
Britt Carlsen Valgkomité
Svein Bøe Aktivitetsrkomité
Paal Syr Aktivitetskomité
Ulf Tansem Aktivitetskomité