Veteran

Etter Årsmøte 28. januar 2013 består Veterangruppens styre av:

Navn Funksjon Telefon Mobil
Liv Fredriksen Leder 6707 5762 928 88 375
Svein R. Kristoffersen Nestleder 6707 5189 478 07 725
Halvor S. Gundersen Sekretær 6707 4075 908 38 133
Randi Antonsen Kasserer
Reidun Jensen Styremedlem 6707 6606
Berit Jappeé Styremedlem 962 33 089
Svein R. Kristoffersen Valgkomité 6707 5189 478 07 725
Kjell Meland Valgkomité
Leif Johansen Valgkomité
Paal Syr Turkomité
Svein B Turkomité
Ulf Tansem Turkomité