Nyheter Veterangruppa

Utskrift

Veterankveld 19.11 + Styremøte 23.11

Veteranveld ble avholdt mandag 19.11 (tur til Toten).
Samme uke - 23.11 - ble det avholdt styremøte.

Referat ligger på Veterankafésiden - se denne linken :-)