Inn-/utlogging for registrerte brukere

Velkommen til login for registrerte brukere (webadmins, redaktører, forfattere etc) på Hakadal ILs nettsider. Denne linken til adm.login vil bare være tilgjengelig i en overgangsperiode inntil de nye, Joomla-baserte nettsidene er innarbeidet (høsten 2013?).