Utskrift

Årsmøteside HIL

Oversiktsside for årsmøter i Hakadal IL hovedlaget - for de respektive gruppenes årsmøter henvises til disses egne sider.

Ekstraordinært Årsmøte 29.10.2018

pdfDagsorden

pdfSakspapir_Ekstraordinært_årsmøte_Hakadal_IL_Mandag_29_okt_2018.pdf

Ordinært Årsmøte 21.03.2018

pdfDagsorden

pdfÅrsberetning for 2017

Regnskap for 2017: 

Hovedlag: pdfResultat | pdfBalanse | pdfNoter

Konsern:  pdfResultat | pdfBalanse

pdfRevisors beretning

pdfBudsjett for 2018

pdfInnstilling til valg

pdfProtokoll (signert)

Ordinært Årsmøte 22.03.2017

pdfDagsorden

pdfÅrsberetning for 2016

pdfRegnskap og revisjonsberetning for 2016

pdfBudsjett for 2017

pdfValgkomitéens innstilling

pdfEtablering sykkelgruppe

pdfStatus for Elvetangen skole til Årsmøtet

pdfProtokoll (signert)

Ekstraordinært Årsmøte 28.06.2016

pdfSak 1 - Overtakelse av Varingskollen Alpinsenter

pdfProtokoll (signert)

Ordinært Årsmøte 30.03.2016

 pdfDagsorden

pdfÅrsberetning for 2015

pdfHILs lover revidert 2016

pdfSak 7: Ekstern revisor

pdfValgkomiteens innstilling

Regnskap for 2015: pdfResultat | pdfBalanse | pdfNoter | pdfKonsern

pdfRevisjonserklæring for 2015

pdfBudsjett for 2016

 pdfProtokoll_Årsmøte_2016.pdf

For tidligere år klikk "Neste"


Ordinært årsmøte 24.3 2015

pdfDagsorden

pdfÅrsberetning HIL for 2014

Regnskap for 2014:pdfResultatpdfNoter | pdfBalanse | pdfAvstemming |

pdfRevisjonsberetning for 2014

pdfKonsernregnskap 2014

pdfBudsjett for 2015

Sak 1 til behandling - pdføkt medlemskontingent

Prosjekt "Varingskollen Skistue":

- pdfProsjektpresentasjon
- pdfIdrettsfunksjonell godkjenning

pdfValgkomiteens innstilling

Infosaker:

Kunstsnøanlegg i Varingskollen 2015 - godkjenning og anlegg:
pdfIdrettsfunksjonell godkjenning pdfInfo til årsmøtet pdfSøknad om spillemidler

Kunstgress på Kirkeby skole

pdfProtokoll (signert)

Ekstraordinært årsmøte 12.8 2014

pdfProtokoll signert

Ordinært årsmøte 18.3 2014

pdfSaksliste

pdfHakadal ILs lover, revidert utgave

pdfÅrsberetning HIL for 2013

Regnskap for 2013:pdfResultat | pdfBalanse | pdfNoter | pdfKonsern

pdfRevisorberetning for 2013

pdfBudsjett for 2014

pdfBrev fra kretsen angående dispensasjon for innebandy i HIL

pdfPROTOKOLL

Ordinært årsmøte 19.3 2013

pdfInnkalling

pdfÅrsberetning for 2012

pdfKonsernregnskap 2012

HIL (hovedlag) pdfResultat - pdfBalanse - pdfNoter

pdfBudsjett 2013

Sak 1 til behandling: pdfEtablering av kunstgressbane

pdfPROTOKOLL

Ordinært årsmøte 20.3 2012

pdfDagsorden

pdfÅrsberetning for 2011

pdfPROTOKOLL

Ordinært årsmøte 15.3 2011

pdfDagsorden

pdfÅrsberetning for 2010

pdfPROTOKOLL (signert)

Ektraordinært årsmøte 18.5 2010

pdfDagsorden

pdfPROTOKOLL (signert)

Ordinært årsmøte 16.3 2010

pdfDagsorden

pdfPROTOKOLL (signert)


Ordinært årsmøte 10.3 2009

pdfDagsorden

pdfRegnskap Hakadal IL for 2008 - pdfBalanse - pdfNoter

pdfPROTOKOLL

Ordinært årsmøte 25.3 2008

pdfDagsorden

pdfRegnskap Hakadal IL m/gruppene for 2007

pdfBudsjett Hakadal IL for 2008

pdfPROTOKOLL (signert)

Ekstrardinært årsmøte 26.9 2007

pdfDagsorden

pdfPerspektiver ifm. skateanlegg

pdfPROTOKOLL

Ordinært årsmøte 20.3 2007

pdfPROTOKOLL - jpgSignert s.1 - jpgSignert s.2

Ordinært årsmøte 15.3 2006

pdfPROTOKOLL

Ordinært årsmøte 17.3 2005

pdfPROTOKOLL

Ordinært årsmøte 16.3 2004

pdfPROTOKOLL