Utskrift

Årsmøteside HIL

Ordinært årsmøte 24.3 2015

pdfDagsorden

pdfÅrsberetning HIL for 2014

Regnskap for 2014:pdfResultatpdfNoter | pdfBalanse | pdfAvstemming |

pdfRevisjonsberetning for 2014

pdfKonsernregnskap 2014

pdfBudsjett for 2015

Sak 1 til behandling - pdføkt medlemskontingent

Prosjekt "Varingskollen Skistue":

- pdfProsjektpresentasjon
- pdfIdrettsfunksjonell godkjenning

pdfValgkomiteens innstilling

Infosaker:

Kunstsnøanlegg i Varingskollen 2015 - godkjenning og anlegg:
pdfIdrettsfunksjonell godkjenning pdfInfo til årsmøtet pdfSøknad om spillemidler

Kunstgress på Kirkeby skole

pdfProtokoll (signert)

Ekstraordinært årsmøte 12.8 2014

pdfProtokoll signert

Ordinært årsmøte 18.3 2014

pdfSaksliste

pdfHakadal ILs lover, revidert utgave

pdfÅrsberetning HIL for 2013

Regnskap for 2013:pdfResultat | pdfBalanse | pdfNoter | pdfKonsern

pdfRevisorberetning for 2013

pdfBudsjett for 2014

pdfBrev fra kretsen angående dispensasjon for innebandy i HIL

pdfPROTOKOLL

Ordinært årsmøte 19.3 2013

pdfInnkalling

pdfÅrsberetning for 2012

pdfKonsernregnskap 2012

HIL (hovedlag) pdfResultat - pdfBalanse - pdfNoter

pdfBudsjett 2013

Sak 1 til behandling: pdfEtablering av kunstgressbane

pdfPROTOKOLL

Ordinært årsmøte 20.3 2012

pdfDagsorden

pdfÅrsberetning for 2011

pdfPROTOKOLL

Ordinært årsmøte 15.3 2011

pdfDagsorden

pdfÅrsberetning for 2010

pdfPROTOKOLL (signert)

Ektraordinært årsmøte 18.5 2010

pdfDagsorden

pdfPROTOKOLL (signert)

Ordinært årsmøte 16.3 2010

pdfDagsorden

pdfPROTOKOLL (signert)