Utskrift

Årsmøteside HIL

 

Oversiktsside ifm. årsmøter i Hakadal IL hovedlaget - for de respektive gruppenes årsmøter henvises til disses egne sider.

Ordinært Årsmøte 21.03.2018 kl 1900

pdfDagsorden_21_mars_ver_2.pdf

pdfÅrsberetning_HIL_2017_.pdf

pdfHovedlag_Resultat_2017.pdf

pdfHovedlag_Balanse_2017.pdf

pdfHovedlag_Noter_2017_002.pdf

pdfKonsern_2017.pdf

pdfKonsern_Balanse_2017.pdf

pdfR17_Revisors_beretning_-_signert.pdf

pdfBudsjett_2018.pdf

pdfInnstilling_til_valg.pdf

Ordinært Årsmøte 22.03.2017 kl 1900

pdfDagsorden_.pdf

pdfÅrsberetning_HIL_2016.pdf

pdfRegnskap_og_revisjonsberetning_2016.pdf

pdfBudsjett_Hakadal_IL_2017.pdf

pdfValgkomoteens_innstilling_Hakadal_IL__2017_ver_2.pdf

pdfSykkelgruppe_HIL.pdf

pdfElvetangen_skole_status_til_årsmøte.pdf

pdfProtokoll_årsmøte_2017_Hakadal_IL.pdf

Ekstraordinært Årsmøte 28.06.2016 - Overtagelse av Varingskollen Alpinsenter AS

pdfSak_Overtakelse_av_Varingskollen_Alpinsenter.pdf

pdfProtokoll_underskrevet_ekstraordinært_årsmøte_Varingskollen.pdf

Ordinært Årsmøte 30.03.2016

 pdfDagsorden

pdfÅrsberetning for 2015

pdfHILs lover revidert 2016

pdfSak 7: Ekstern revisor

pdfValgkomiteens innstilling

Regnskap for 2015: pdfResultat | pdfBalanse | pdfNoter | pdfKonsern

pdfRevisjonserklæring for 2015

pdfBudsjett for 2016

 pdfProtokoll_Årsmøte_2016.pdf

Ordinært årsmøte 24.3 2015

pdfDagsorden

pdfÅrsberetning HIL for 2014

Regnskap for 2014: pdfResultatpdfNoter | pdfBalanse | pdfAvstemming |

pdfRevisjonsberetning for 2014

pdfKonsernregnskap 2014

pdfBudsjett 2015

Sak 1 til behandling - pdføkt medlemskontingent

Prosjekt "Varingskollen Skistue":

- pdfProsjektpresentasjon
- pdfIdrettsfunksjonell godkjenning

pdfValgkomiteens innstilling

Infosaker:

Kunstsnøanlegg i Varingskollen 2015 - godkjenning og anlegg:
pdfIdrettsfunksjonell godkjenning pdfInfo til årsmøtet pdfSøknad om spillemidler

Kunstgress på Kirkeby skole

pdfProtokoll (signert)

Ekstraordinært årsmøte 12.8 2014

pdfProtokoll signert

Ordinært årsmøte 18.3 2014

pdfSaksliste

pdfHakadal ILs lover, revidert utgave

pdfÅrsberetning HIL for 2013

Regnskap for 2013: pdfResultat | pdfBalanse | pdfNoter | pdfKonsern

pdfRevisorberetning for 2013

pdfBudsjett for 2014

pdfBrev fra kretsen angående dispensasjon for innebandy i HIL

pdfPROTOKOLL

For tidligere år klikk "Neste"