Fotball

Oversikt styre, ledere og tillitsvalgte i Fotballgruppa etter Årsmøtet 7.3 2018 :

Navn Funksjon Mobil
Andreas Juell Leder 911 66 302
Marianne Stengle-Håkonsen Nestleder 926 34 256
Sture Abrahamsen Sportslig  leder 920 37 264
Anette Basma Kasserer/økonomi 936 95 047
Hanne Hanken Sekretær 482 18 158
Håkon Haarde Styremedlem 952 84 484
Gaute Nesse Styremedlem 920 67 354
Ine Smedbakken Valgkomité 986 04 227
Petter Baastad Materialforvalter 920 35 143
Lasse E. Zimmermann Banesjef 900 86 591
Lasse E. Zimmermann Anlegg/garderober 900 86 591
Paul Erling Basma Dommeransvarlig 907 32 048
Marianne Stengle-Håkonsen Nøkkelansvarlig 926 34 256
Carsten Thiem Kioskansvarlig 463 57 491
Hanne Hanken Webansvarlig 482 18 158
Anette Basma Laglederansvarlig 936 95 047
Ingrid Hofflund-Nystad Fair Play ansvarlig 474 15 152