Fotball

Navn Funksjon Mobil
Andreas Juell Leder 911 66 302
Ine Smedbakken Nestleder 986 04 227
Sture Abrahamsen Sportslig  leder 920 37 264
Marianne Stengle-Håkonsen Kasserer/økonomi 926 34 256
Hanne Hanken Sekretær 482 18 158
Gunnulv Nord Styremedlem 917 70 165
( ubesatt ) Valgkomité
Gaute Nesse Styremedlem 920 67 354
Petter Baastad Materialforvalter 920 35 143
Lasse E. Zimmermann Banesjef 900 86 591
Lasse E. Zimmermann Anlegg/garderober 900 86 591
Paul Erling Basma Dommeransvarlig 907 32 048
Marianne Stengle-Håkonsen Nøkkelansvarlig 926 34 256
Carsten Thiem Kioskansvarlig 463 57 491
Hanne Hanken Webansvarlig 482 18 158
Anette Basma Laglederansvarlig 936 95 047
Ingrid Hofflund-Nystad Fair Play ansvarlig 474 15 152