Nyheter Fotballgruppa

Utskrift

Hakadal Fotball er nå Kvalitetsklubb!


Kvalitetsklubb-flagget kan heises på Elvetangen. Fra venstre: Eva Karlsen (klubbutvikler NFF Akershus), Camilla Stensaas (veileder NFF Akershus), Marianne Stengle-Håkonsen, Andreas Juell, Hanne Hanken og Gro Langdalen (kretsleder NFF Akershus).

Som klubb nummer 15 i Akershus er vi nå sertifisert som kvalitetsklubb nivå 1 i NFF. Det siste året har vi jobbet med å få på plass nødvendige rutiner, rollebeskrivelser, sportsplan og klubbhåndbok og alt det andre som kreves for å oppfylle de mange kriteriene som NFF har satt.

Hovedstyret i HIL har stått fullt og helt bak fotballgruppas beslutning om å bli kvalitetsklubb.

Tett samarbeid med kretsen
Styret i fotballgruppa har vært ansvarlige for prosessen, men også andre personer i fotballgruppa har bidratt. Underveis i prosessen har vi fått god hjelp og støtte fra veilederen vår i NFF Akershus, Camilla Stensaas.

Langsiktig klubbdrift
I kvalitetsklubber er det enklere for nye frivillige å ta på seg verv ettersom det lages rollebeskrivelser og rutiner for hvert enkelt verv. Det blir dermed mindre personavhengig hvordan ting blir gjort. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige, og gir god grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

- Vi ønsker å sikre langsiktig klubbdrift og klubbutvikling – og da er gode rutiner og struktur viktig å ha på plass, sier Andreas Juell, leder i fotballgruppa.

Klubben som sjef
Et av områdene som har vært utfordrende å få på plass har vært å få trenerne gjennom nødvendige kurs. Som kvalitetsklubb må vi følge føringene til NFF om hvilken kompetanse trenerne for de ulike aldersgruppene må ha.

- Trenere som ikke tar nødvendige kurs kan heretter ikke fortsette som trenere i klubben. I kvalitetsklubber er det klubben som er sjef, poengterer Andreas.

Veien videre
- Sertifiseringen betyr ikke at vi nå kan lene oss tilbake og tenke at jobben gjort. Det er nå den største jobben starter. Nå skal rutinene implementeres i alle ledd og utføres i praksis, forteller han.

I forkant av 2019-sesongen vil styret sørge for at rutiner og føringer blir gjort kjent og implementert gjennom ulike fora, som for eksempel trenerforum, laglederforum og foreldremøter. Følg også med på fotballens nettside og Facebookgruppe for informasjon.

Til våren planlegges det et arrangement for alle medlemmer i fotballgruppa - der vil kvalitetsklubb og hva det innebærer stå på programmet.

Noen av punktene som må på plass for å bli kvalitetsklubb:

  • En plan som beskriver hvordan nye kull med spillere skal rekrutteres og hvordan spillere blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud.
  • En person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne.
  • En person som er ansvarlig for oppfølging av dommerne.
  • En person som er ansvarlig for å ivareta jentenes tilbud i klubben.
  • En plan for økonomistyring, en klubbhåndbok og en sportsplan.
  • Et organisasjonskart med rollebeskrivelser for alle roller og verv.
  • Klubben må arrangere årlige møter for spillere, trenere, ledere og foreldre om blant annet verdier, retningslinjer, Fair Play og holdningsskapende arbeid.

Leder for fotballgruppa fikk utdelt diplom, skilt og flagg fra kretslederen.

Les mer:

Klubbhåndboka til Hakadal Fotball

Sportsplanen til Hakadal Fotball

Info om kvalitetsklubb