Nyheter Fotballgruppa

Utskrift

Årsmøte HIL Fotball 7. mars

Alle medlemmer ønskes velkommen til Årsmøte onsdag 7. mars 2018 kl. 18.00 i klubbhuset.

fotballer

Saksliste:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkallelse og saksliste
  3. Årsberetning pdfArsberetning_Hakadal_Fotball_2017.pdf
  4. Regnskap pdfÅrsrapport_2017.pdf
  5. Budsjett Forslag budsjett 2018
  6. Valg av nye styremedlemmer

Ingen inkomne saker.

Velkommen til årsmøte !

Styret