Nyheter Fotballgruppa

Utskrift

Hakadal Fotball skal bli kvalitetsklubb

Hakadal Fotball skal jobbe tett sammen med veileder og klubbutvikler fra Akershus fotballkrets. Fra venstre: Camilla Stensaas (AFK), Hanne Hanken, Sture Abrahamsen, Marianne Stengle-Håkonsen, Ine Smedbakken, Grethe Brøtmeth (AFK) og Andreas Juell.

Fotballgruppa er i gang med å få på plass nødvendige rutiner for å kunne bli godkjent som kvalitetsklubb i NFF. Planen er å bli sertifisert i løpet av 2018.

Hovedstyret i HIL står fullt og helt bak fotballgruppas søknad om å bli kvalitetsklubb.


Klubbutvikling

- Prosessen med å bli kvalitetsklubb kan sammenlignes med å bli «ISO-sertifisert». Vi ønsker å sikre langsiktig klubbdrift og klubbutvikling – og da er gode rutiner og struktur viktig, sier leder i fotballgruppa, Andreas Juell.

Hovedkriteriene som skal oppfylles setter krav til kompetanse, aktivitet, verdier og organisasjon.

Alle i fotballstyret vil være involvert i arbeidet – i tillegg til at andre involverte i fotballgruppa vil bistå.


Klubben som sjef

I kvalitetsklubber er det enklere for nye frivillige å ta på seg verv ettersom det lages rollebeskrivelser og rutiner for hvert enkelt verv. Det gjør det mindre personavhengig hvordan ting blir gjort. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige, og gir god grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

- Vi har allerede en del på plass, men vi kommer til å jobbe gjennom vinteren og våren med det vi mangler. Andre klubber forteller at det spesielt er kravet om at trenerne skal ha kompetanse som tar tid å få på plass. Vi har derfor fokus nå på å arrangere ulike trenerkurs, forteller Andreas.


Tett samarbeid med kretsen

En veileder fra Akershus fotballkrets vil jobbe tett sammen med oss gjennom hele prosessen og frem til vi er godkjent som kvalitetsklubb.

- Vi er veldig glade for at Hakadal Fotball ønsker å bli kvalitetsklubb. Med stadig vekst i medlemsantallet er det viktig å ha gode rutiner for å sikre langsiktig klubbdrift. Vi ser frem til et tett samarbeid fremover, sier kvalitetsklubb-veileder Camilla Stensaas.

Noen av punktene som må på plass:

  • En plan som beskriver hvordan nye kull med spillere skal rekrutteres og hvordan spillere blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud.
  • En person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne.
  • En person som er ansvarlig for oppfølging av dommerne.
  • En plan for økonomistyring, en klubbhåndbok og en sportsplan.
  • Et organisasjonskart med rollebeskrivelser for alle roller og verv.
  • Klubben må arrangere årlige møter for spillere, trenere, ledere og foreldre om blant annet verdier, retningslinjer, Fair Play og holdningsskapende arbeid.

Hittil har 11 av fotballklubbene i Akershus blitt sertifisert som kvalitetsklubb, og i tillegg til Hakadal er åtte andre klubber i prosess.

Les mer om kvalitetsklubb