Nyheter Fotballgruppa

Utskrift

Laglederhåndboken – nyttig verktøy for lagledere!

Laglederansvarlig Anette Basma har systematisert og samlet
 all nødvendig informasjon for laglederne i en laglederhåndbok. Alle lagledere
 oppfordres til å lese nøye gjennom håndboken.

- Håndboken er ment som en innføring, et lite oppslagsverk
og en huskeliste for lagledere. Jeg vil hjelpe lagledere inn i rollen, og det
er bare å ta kontakt med meg for råd og veiledning, sier Anette.

Her finner du laglederhåndboken (pdf)