Nyheter Fotballgruppa

Utskrift

Ny sportsplan for Hakadal Fotball

Sportsplanen bygger videre på forrige plan fra 2010, og er utarbeidet i et samspill mellom styret, Sportslig utvalg og trenere. Planen ble presentert på årsmøtet 8. mars.

- Sportsplanen gir føringer for hvordan trenere, lagledere, foreldre og andre tillitsvalgte skal forholde seg til klubbens bestemmelser. Det er klubben som legger premissene for hvordan aktivitetene skal drives, ikke lagene selv eller enkeltindivider, poengterer Andreas Juell, leder i fotballgruppa.

Planen skal legge til rette for å utvikle barn og ungdom i klubben, både som fotballspillere og mennesker. Langsiktig mål er å skape fotballspillere til fremtidige seniorlag i klubben. Den skal gi trenere og lagledere veiledning og økt kompetanse ved å spesifisere hva som forventes av treningsinnhold i ulike aldersgrupper. Sportsplanen skal bygges ut med spillerutviklingsprogram i tråd med kravene i NFFs klubblisens, utviklingsplan og ferdighetsutviklingsplan.

Les sportsplanen