Nyheter Fotballgruppa

Utskrift

To nye verv i Hakadal Fotball

Antall medlemmer og lag i Hakadal Fotball er i vekst, og vi har opprettet to nye verv i forkant av sesongen. Ingrid Hofflund-Nystad har takket ja til vervet som Fair Play-ansvarlig og Anette Basma har takket ja til vervet som laglederansvarlig.

Norges Fotballforbund jobber aktivt for å styrke arbeidet med Fair Play i norsk fotball. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap. Det handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen.

Hakadal Fotball ønsker å ha fokus på Fair Play, og første steg er å få vår egen Fair Play ansvarlig som nå vil sette seg inn i området og se hvilke grep vi kan gjøre i klubben.

Laglederansvarlig skal være bindeledd mot laglederne, og sørge for at viktig informasjon kommer ut til dem slik at de kan informere videre til foreldrene. Anette Basma har selv vært lagleder i flere år, noe som er nyttig erfaring å ha med seg når hun nå skal være en hjelpende hånd for laglederne.

Fra venstre: Anette og Ingrid