Innmeldingsskjema Hakadal IL
 1. For at vi skal få registrert mest mulig korrekte opplysinger, og kunne holde deg/dere oppdatert, ønsker vi at du oppgir alle disse opplysningene. Felter merket med (*) er påkrevet. Benytt gjerne feltet Kommentar helt nederst for eventuelle tilleggsopplysninger. Klikk knappen "Send skjema" helt nederst for å registrere innmeldingen. Du vil da motta en bekreftelse på innmeldingen til oppgitt epostadresse.
 2. Fornavn(*)
  Ugyldige data
 3. Etternavn(*)
  Ugyldige data
 4. Kjønn(*)


  Ugyldige data
 5. Fødselsdato(*)
  Ugyldige data
 6. Navn foresatt 1(*)
  Ugyldige data
 7. Navn foresatt 2
  Ugyldige data
 8. Epost 1(*)
  Ugyldige epostadresse!
  Primær epostadresse
 9. Epost 2
  Ugyldige epostadresse!
  Eventuell ekstra epostadresse
 10. Telefon 1(*)
  Ugyldige data
 11. Telefon 2
  Ugyldige data
 12. Telefon 3
  Ugyldige data
 13. Adresse(*)
  Ugyldige data
  Bostedsadresse
 14. Postnummer(*)
  Ugyldige data
 15. Poststed
  Ugyldige data
 16. For hvilken gruppe gjelder innmeldingen(*)

  Ugyldige data
 17. Lag (feks. G99)
  Ugyldige data
 18. Kommentar
  Ugyldige data