Utskrift

Alpin-SFO informasjon

Vinteren 2018 vil det dessverre ikke bli arrangert noe alpin-SFO i regi av HIL Alpin, dette med bakgrunn i manglende kapasitet og ressurser. Vi beklager dette.