Nyheter Alpingruppa

Utskrift

Ekstraord. Årsmøte HIL Alpin 7.6 (med påflg. infomøte)

HIL Alpin aarsmøte

HIL Alpin avvikler Ekstraordinært Årsmøte torsdag 7. juni, på klubbhuset kl 1900

Innkalling på pdfdenne linken -  se forøvrig vår Årsmøteside for aktuelle dokumenter.

I etterkant av det formelle årsmøtet vil det bli et INFORMASJONSMØTE vedr. planer og aktiviteter fremover.