Nyheter Alpingruppa

Feil
  • Feil ved lasting av datamating
Utskrift

Ekstraord. Årsmøte HIL Alpin 7.6 (med påflg. infomøte)

HIL Alpin aarsmøte

HIL Alpin avvikler Ekstraordinært Årsmøte torsdag 7. juni, på klubbhuset kl 1900

Innkalling på pdfdenne linken -  se forøvrig vår Årsmøteside for aktuelle dokumenter.

I etterkant av det formelle årsmøtet vil det bli et INFORMASJONSMØTE vedr. planer og aktiviteter fremover.

 

FIS Alpine